Senin, 13 Februari 2012

FORMAT DATA GUGUS/RAYON SEKOLAH TINGKAT SMP/SMA/SMK KABUPATEN / KOTA SUKABUMI TAHUN 2012

Lampiran 2 Surat Kepala LPMP Jawa Barat
Nomor                  : 0348 /129/LI/2012
Tanggal                 : 26 Januari 2012

FORMAT DATA GUGUS/RAYON SEKOLAH
TINGKAT SMP/SMA/SMK
KABUPATEN / KOTA  SUKABUMI
TAHUN 2012

NO
NAMA RAYON
SEKOLAH INTI
ALAMAT
SEKOLAH IMBAS
ALAMAT
PENGAWAS PEMBINA

MGMP Bahasa Inggris Sukaraja
SMP N 1 Sukaraja
Dra.DR. Hikmatulaliayah, M.Pd
Jl……………………………………..
No   : …………………..
Desa/Kel :……………………..
Kec  :……………………………..
No. Tlp : ……………………….
Kode Pos
SMP …………………………
Nama Kepsek ………………
HP …………………………….

Jl……………………………………..
No   : …………………..
Desa/Kel :……………………..
Kec  :……………………………..
No. Tlp : ……………………….
Kode Pos
Nama Pengawas ………
HP …………..
SMP …………………………
Nama Kepsek ………………
HP …………………………….

Jl……………………………………..
No   : …………………..
Desa/Kel :……………………..
Kec  :……………………………..
No. Tlp : ……………………….
Kode Pos

SMP …………………………
Nama Kepsek ………………
HP …………………………….

Jl……………………………………..
No   : …………………..
Desa/Kel :……………………..
Kec  :……………………………..
No. Tlp : ……………………….
Kode Pos

Dst
dst
Tidak ada komentar:

Posting Komentar